Studentu s izazovom suicida
Kada si sam i baš ništa
nema smisla, čak ni san
dohvati ovu knjigu s police
i pročitaj
ne iz neke ljubavi prema poeziji ili zbog mene
već jednostavno da se podsjetiš da bi tamo negdje
moglo biti još puno više života nego što to sada misliš.

Sjećaš li se kineskog dječaka
koji je zaustavio tenk
u stilu toreadora
golih ruku i ubrzanih koraka?
Što je to mislio da je on?
Netko, ja vjerujem u to.
I onda davno kada su ljudi nosili kožu
a žene podsuknje
ljudi su živjeli čitave svoje živote
čega povijest jedva da se i sjeća.

Prije njih neki drugi ljudi
živeći na ivici, bosonogi
(ili možda s perjem)
prenijeli su tvoje sjeme.
A još prije njih, mnoštvo fosilnih riba
i žaba krekečući u barama
blatnjavog svijeta prije nego je Um izrekao:
Misli!

Negdje upravo sada čeka sočna jabuka
na kariranom stolnjaku. Miris
limuna dopire iz kuhinje
i dim gorućeg drveta lebdi zrakom.
Svježina plahti i
još mnogo toga. Slušaj.
Netko se spušta s planine u posjetu.
Vjeruj mi. Ovo je istinitije nego li i samo nebo.

Jednog jutra ćes se probuditi, okrenuti se
i dobro pogledati kako bi se sam uvjerio.
Reči ćeš: O, da
(sječajući se Misli!)
Doći će ti, i to samo tako.
Iz hladnih nebesa gdje sunce se rađa
i odakle se more smiruje.
Pričekaj.

Michael Hogan

(Preveo Darko Kotevski)
For a Student Tempted by Suicide

by Michael Hogan

When you're alone and nothing
makes sense, not even sleep
take down this book from the shelf
and read
not from any love of poetry or me
but just to remind yourself there could be
more life than you feel right now.

Remember the Chinese boy
who stopped the tank
toreador-like
with bare hands and quick steps?
Who did he think he was?
Somebody, I believe.
And back when men wore leather
And women petticoats
people lived whole lives
which history barely remembers.

Before them another people
living on the fringes, barefoot
(or maybe with feathers)
passed your seed on.
And before them, myriads of coelacanth
and frogs croaking in the ponds
of a muddy world before the Spirit said:
Think!

Somewhere now a crisp apple waits
on a checkered tablecloth. The odor
of lemons rises from the kitchen
and wood smoke floats on the wind.
The coolness of sheets and
something else. Listen.
Someone is coming down the mountain to visit.
Believe me. This is truer than the sky.

One morning you'll wake up, roll over
and get a good look for yourself.
You'll say: Oh yeah,
(remembering Think!)
It will come like that.
From the cold heaven where the sun rises
and when the sea grows calm.
Wait.

"For A Student Tempted By Suicide" © copyright 1998 by Michael Hogan. Reprinted from Imperfect Geographies (Q-Trips, 1998).