Pitat ćeš mePitat ćeš me jednom
gdje je nestalo sve ono
što se rađalo iz sjemena,
što je započelo na pragu naših snova
što je uskovitlalo zemlju dalekih orlova
i pripremalo nas na let i bezvremenski polet.

Pitat ćeš me zašto vrijeme teče,
zašto sve u jednu rijeku ne utječe
zašto sve što je uzvišeno bilo sada, peče.

Pitat ćeš me!
Pitaš sada sebe, jer shvatio nisi
da jedna duša nije mogla sama da sluša!

Nina Kuljiš