Ratnik

(Guerrero)


Nalik si
lavu u kraju bijesnih ptica
kojemu je život nanio bol;

u djetinjstvu krv
a bodeže
zavisti sada.
Razumijem te.
Ti i ja
smo slični;
zapravo, isti smo:

vjernici koji se nadaju
da izdajā neće biti.

U toj borbi
sanjamo.


(Prevela: Željka Lovrenčić)