Naputak za odvažne
Uvijek je tako
i kod svih je isto

odlutaju misli

same

bez pozdrava
bez putne karte
mimo viznog režima

jednom krenu na sjever
drugi put na jug

ako kreneš za njima
pronaći ćeš ih
nekad na zapadu
nekad na istoku

rijetko kad su tu
s tobom,
na mjestu na kojem
sjediš, dišeš, sanjaš

s njima putuješ
i kroz njih dišeš
ovaj svijet -
kao i sve druge svjetove
kojih ima,
iako nam se kadikad priviđa
da ih nema

ako se malo bolje zagledaš
prepoznat ćeš u njima lica
svih ljudi
i čuti ritam svog srca
kako otkucava
u samom središtu zemlje

tik tak
tik tak

poput pritajenog
mehanizma sata

na sve četiri strane svijeta
pomiču se ploče
podmorskih vulkana

otvoriš li pak prozor
vidjet ćeš
kako se razlijeva
magma
iz tvoje glave

toči se
trgovima,
ulicama,
čitavim tvojim bićem

- ne ove koje ispovijedamo
slikajući život
onakav kakav nikad nije bio,
već one duboko skrivene u nama
s kojima smo bili
u svakom gradu
na svakom mjestu
u svakom biću -

ne zaboravi,
nevidljive te sile
oblikuju
i tebe
i Zemlju

usudi se -
prati ih!

htio, ne htio, jer
ili ćeš ti eksplodirati u njima
ili će one eksplodirati u tebi

Vinko Kalinić