Knjige

"...[knjige] o kojima govorimo tokom čitavog života: sve su one samo rekonstruisani predmeti, čiji su originali toliko duboko zakopani ispod naših i tuđih reči, da je uzaludna svaka nada da ćemo ih ikada dotaći, čak i kada bismo bili spremni da radi toga žrtvujemo i sopstveni život."
Pierre Bayard (Pjer Bajar), francuski sveučilišni profesor književnosti