Povratak


Eduardu Espini

Padajući u zraci na glavu hrabrog čovjeka,
poezija se vraća uz kapima kiše:
poput vatre, pucketajući, poput vatre se vraća,
poput mora, poput slomljenih valova
poezija zatvara svoje oči galopirajući;
spokojni pepeo razbija obrise.
Voda koja će naići, rijeke koje se zamućuju.
Poezija vrišti pohlepnom mržnjom.


(Sa španjolskoga prevela 
Željka Lovrenčić)