Obo môru


Garbin - Lucica, Komiža

Obo môru pȉśme i letrãti
obo môru da je vãko i onãko
da je lȋpo
i modrȍ
i śȅśno
i pȗśte drȕge pantomȋne

Lakȍ je njȉma tãko obo môru
kal u môru śomo guźȉce plaketãju
kal ne źnãju
da je môre môre
źatu ca mȍre
da môre ȍre
i karśȋ
i gũli
bȍre
i ceśmȉne
da môre morȋ
i da śe nȉkal ne umorȋ
i ne pocȉne

Lakȍ je njima tãko obo môru
kal po pȗrtu navigãju
kal ne znãju
da je môre karȍnja i rugȍ
da môre nȉkal ne śpȋ
i da ũ nje ni mȉre
ni vȉre


Lakȍ je njȉma tãko obo môru
kal njin je môre śomo
kolȗr na letrãtu
kal njin je môre
śkarpȋna u pijãtu

ma nôn je môre i krȕh i sȗl
pośtȅja
katrȋda
tovãja
i śtȗl

ma nôn śe iś môren vajo tȗć
nôn je môre morȁ
i dobro jȕtro
i dobra nȗć

Joško Božanić