RekohStajali smo u redu, kao u koloni za strijeljanje. Žena nas je odmjeravala od glave do pete, i lupala redalicom po glavi. Odgovor je mogao biti samo jedan, a pitanje je bilo opisati sebe u jednoj riječi: što si ti? Bilo je tu i kuhara, i pekara, i mornara, i kapetana, doktora i bogataša, glumaca, zvijezda i zvjezdica, manekena, majki, Srba, Hrvata, čak i Indijanaca. Za sebe rekoh: Pjesnik! I ništa više.

Vinko Kalinić