O strahu i požaru


Ima ih koji se tako panično boje ljubavi da bi prije svijet srušili nego rekli: volim te! Pališ me! Izgorit ću kao plasto sijena pod gorućom šibicom ako te ne poljubim. I izgore budale, a da nikad ni riječ jednu o ljubavi ne progovore. Nekmoli da bi osjetili moć i toplinu požara pred kojim još nitko živ umakao nije.

Vinko Kalinić