Graditelji mostova - Zbornik lirike i prozeKiZ Centar
Beograd 2011.

Izdavačka kuća
Nova poetika 
iz Zemuna


U zbirci su zastupljeni sljedeći pjesnici i prozaisti:

Tanja Zubčević Alečković – lirika
Mustafa Balje – lirika
Ivan Despotović – lirika
Darko Donevski - lirika
Danja Đokić – lirika
Samir Dizdarević – lirika
Goran Gatalica – lirika
Hanka Hamzagić – lirika
Milo Jukić – lirika
Vinko Kalinić – lirika
Anđelka Korčulanić – lirika
Minela Masleša – lirika
Mirzeta Memišević – lirika
Marija Mihajlović Davidović – lirika
Jasmina Marinković – lirika
Samir Omerović – lirika
Edin Pelko – lirika
Ali Podrimja – lirika
Goran Tadić – lirika
Maxa Todorović – lirika
Žaklina Filipova Svećarovska – lirika
Karmen Medija Velagić – lirika
Visar Zhiti – lirika
Aida Bilać – proza
Nedžad Husić – proza
Ognjen Pudar – proza
Karmen Medija Velagić – proza
Marina Mihajlović Živković
Nijaz Rujanac