Ni med cvetjem ni praviceNi med cvetjem ni pravice,
rekel to je fijolice
smardljivi terputec,
jalnuš, tvardogutec.

...

Zajček, gumbek, bažulek i slak
čuli su terpuca kak punta se bedak.
Pak rekel je gumbek: "Ti si bedak,
to je tak bola Božja, pak ima biti tak!
Ni ja nis roža ni fergismajniht,
ni hijacint, ni holer, ni admiralov cvet!
Ja priklonit sem gumbek, a nis ni dišeča teja,
pak srečen sem kak gumbek, kad nis Galateja!"

A rekel je terputec: "Slatki vi gosponček,
naj daju mi jen preponizni pardonček,
kajti ja ne klimam sakom kakti zvonček!
Vi v gartlicu dišite, kakti mačuhice,
a nas pak zoblu vrepci i tice krilatice.
Po nami smrade krave i cigan se posce,
na kačino mleko, na zimolezine.
Vu plahticam vašim Božje dete spi,
na piriki, terpuca ni vrag ne gledi.

Ak pak če bi tak, da na svetu biti ima tak
da na jenog krava i cigan se sce,
a drugi pak v gartlicu kak admiral diše,
če ima biti tak, naj onda bu tak,
a ja, kak jalnuš, gladnuš i bedak,
del si bum za škrilak goreči čerleni mak,
pak nek dojde veter, sivi severnjak!

Severec, kozoderec, skunkačov strah i kač,
raznesel bu vre farbe s pisanih vaših gač,
a nami bu sejeno, mi tak sme polski drač,
bespuci, terpuci i kravji kolač!"


Miroslav Krleža


ni med cvetjem ni pravice - ni među cvijećem nema pravde (jednakosti)
smardljivi - smrdljivi
terputec - neugledna poljska biljka
jalnuš - zavidnik
tvardogutec - gutač tvrdih stvari, pren. tvrd čovjek
zajček - zijevalica, vrsta cvijeta
gumbek - mračnica, glavulja, vrsta cvijeta
bažulek - bosiljak
slak - biljka penjačica
puntati se - buniti se
roža - ruža
fergismajniht - potočnica, vrsta cvijeta
dijacint - zumbul
holer - jorgovan
admiralov cvet - vrsta cvijeta
priklonit - pokoran
teja - plemenita vrsta ruže
Galateja - morska nimfa, simbol ljepote
gosponček - gospodičić
pardonček - oproštenje
zvonček - zvončić
gartlic - vrt
poscati se - pomokriti se
zimolezine - zimzelen
če - ako
gladnuš - gladnik, halapljivac
severec - sjevernjak (vjetar)
kozoderec - snažan, hladan vjetar
skunkač - punoglavac
kača - zmija
pisan - šaren
sejeno - svejedno
besputec - beskućnik, lutalica
kravji kolač - kravlji izmet