Sirotinjstvo

(Orfandad)


Izgubiti oca
znači izgubiti kompas.

Ali, ti nisi
od onih koji se savijaju
iako te divljački šibaju bičem.

Izgubiti oca
znači roditi se dva puta,
nevidljivim rukama
pozdravljati odsutnosti.

Ali, ti nisi
ta koju savladava tuga:

zriješ
usred djetinjstva,
a u svojemu zrelome periodu
i dalje si bezazlena.

Izgubiti oca
znači izgubiti
svjetlost koja nema

ni početak ni kraj.

(François S. de Alencar)


(Prevela: Željka Lovrenčić)