Adamova djeca

(Hijos de Adán)Za te mračne Adamove
sinove
granice su nešto besprijekorno

 (traže pokrivač: nema ga)

Čuvari ne čuju
(samo izvršavaju)

Tamo u daljini
čupaju
svoje korijene

(nisu imali jabuke
za jesti),

ali ponovo su
izgnani

(ovoga puta bez krivice).(Prevela: Željka Lovrenčić)