Kalendar
Svaki je svetac
Imao svoju draž,
Jedan je sijao ječam,
Drugi je kosio raž.
Grlo je liječio Blaž,
A Florijan čuvao krov,
A majka Božja
Pazila na lađa plov.
Hubertus nadgledao lov,
A Martin vinograd,
Nikola, svetac putnik
Svuda dijelio darove,
A Antun svetac iz Padove
Blagoslivljao darove.

Jedan je čuvao stoku,
Drugi je držao
Čitavu kuću na oku,
Treći bdio po poljima
Svatko se srodio bio
Sa svojim patronom,
S kampanilom i zvonom,
S Barbarom, Elizabetom,
I živjeli su lijepo
Sveci sa svojim svijetom
Tiho i razgovjetno,
Ko znanci familijarni,
Ti sveci toliko prisni,
Ti sveci tako stvarni
Kućni i gospodarni,
Pa smo im eto i sada
Za svaku pomoć harni