PROTIV"Ponekad idemo u rat jer smo potpuno sigurni da ćemo pobijediti, idemo u rat i kad je ishod sasvim neizvjestan, a ima smisla ići u rat i kad je potpuno sigurno da ćemo biti poraženi, jer je puno bolje časno i ponosno poginuti, nego dugo živjeti kao kukavica i hulja."

Winston Churchill