Sarcen za KomižuJedni stvaraju i grade svijet, pa i onda kad se taj svijet nalazi u teškim, ponekad i stravičnim uvjetima. Drugi su ga poradi svojih najuskogrudnijih osobnih interesa spremni srušiti čitavog. Ovi drugi su često glasniji od onih prvih, pa se kadikad stvara privid da je laž istina, a istina laž. No zato čovjek ima srce. Ono se ne može prevariti.

Stranke? Ne, hvala. Baš me briga kako se zovu. - Sarcen za Komižu. Nego kako!