Materina kletva, između 10 najboljih


Dana 16. ožujka 2011. godine žiri PRIČIGIN-ova natječaju za kratku priču u 2011. godinu u sastavu:

Andrija Filipić, član
Aleksandra Kardum, članica
Kruno Lokotar, predsjednik žirija

objavljuje popis 10 priča koje su od pristiglih 165 izabrane u najuži izbor:

Bog, sinovi i ljudi, Vladimir Bulatović – Buchi, N.Beograd
Cvokovi, Mihaela Gašpar, Orešje, Strmec Samoborski
Dušebrižnik, Radovanović Gordana, Banjaluka
Galebov san, Karmela Špoljarić, Zagreb
Linije koje ti nazivaš rijekama, Amir Alagić, Pula
Majčino mlijeko, Ružica Aščić, Zagreb
Materina kletva, Vinko Kalinić, Vis
Peškafondo, Meri Žitković, Split
Što čekaš, Marijana Janjić, Tušilović
Violeta s onoga svijeta, Petar Ivas, Šibenik


Više informacija na stranicama festivala.